Horsens Golfklub - Senior Section
Golflogony1

Til Horsens Golfklub

Hjælp

golf_player

Vejret - MSN

Vejret - DMI

Vejret - TV2

Norske

Se banen

keyvisual_1
keyvisual_3
keyvisual_2

Vedtægter

 Senior Section
Vedtægter

 1. Senior Section – stiftet 27. april 1990 – er en autoriseret ”klub i klubben” under Horsens Golfklub
   
 2. For at blive medlem af Senior Section skal man – eller den ældste i et parforhold – være fyldt 60 år samt have et handicap på max. 45 og være medlem af Horsens Golfklub
   
 3. Årskontingentet fastsættes af generalforsamlingen og betales ved sæsonstart
   
 4. Der er een fast ugentlig spilledag med efterfølgende præmie- uddeling. 
   
 5. Der spilles som regel i 2 rækker, høj- og lav handicap eller dame og herrerække.
   
 6. Der spilles primært stableford. Andre turneringsformer kan forekomme.
   
 7. I løbet af sæsonen spilles en del sponsor- og venskabsturneringer med andre klubber.
   
 8. Klubben kan arrangere golfrejser til ind- og udland
   
 9. Ordinær generalforsamling afholdes i oktober måned efter sæsonafslutning
   
 10. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, dersom formanden eller bestyrelsen eller en tredjedel af medlemmerne måtte ønske det.
   
 11. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 6 medlemmer plus 1 suppleant. Halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Afgår halvdelen af bestyrelsen ikke efter tur foretages lodtrækning.
  Genvalg kan finde sted.
  Medlemmer af bestyrelsen – incl.  suppleanten- vælges for 2 år.
   
 12. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær, kasserer og 3 turneringsledere.
   
 13. Enhver beslutning truffet af bestyrelsen er gældende.
   
 14. Regnskabsåret er 1. okt. til 30.sep.
   
 15. Revisor og revisorsuppleant vælges af generalforsamlingen for 1 år. Genvalg kan finde sted.
   
 16. Senior Section har egen hjemmeside med oplysninger om klubben, turneringsprogrammer m.m.
   
 17. Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening eller den samlede bestyrelse.
   

Således vedtaget på generalforsamlingen den 20. oktober 2021.

NavUp
etiquette_printer_01
[Bestyrelse] [G-forsaml.] [Vedtægter]