Horsens Golfklub - Senior Section
Golflogony1

Til Horsens Golfklub

Hjælp

golf_player

Vejret - MSN

Vejret - DMI

Vejret - TV2

Norske

Se banen

keyvisual_1
keyvisual_3
keyvisual_2

Referat af generalforsamling onsdag den 24/10 2018

Deltagere: Ole Sørensen, Knud Erik Rasmussen, Henry Frisk, Svend Mikkelsen, Povl Thomsen, Oda Petersen, Ernst Sejerøe Nielsen og Annette Kristensen

1. Valg af dirigent blev Ernst Sejerøe Nielsen

2. Formandens beretning lægges på hjemmesiden, herunder  præsentation af ny sponsor, realmægleren fra Brædstrup

3. Forelæggelse af regnskab ved Oda Petersen, regnskabet blev  herefter godkendt af medlemmerne.

4. Fastsættelse af kontingent 2019  kr. 350,00

5. Valg af bestyrelse: Henry Frisk og Ole Sørensen ønskede ikke genvalg, herefter blev Preben Rasmussen og Povl Thomsen valgt. Gunnar Fogh blev valgt som suppleant.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant blev Krause og Toft.

7. Ingen forslag fra medlemmerne.

8. Eventuelt:  Der blev henstillet til herrerne om at tage kasketten af ved     flaghejsning.

     Tak til Ole og Henry for godt samarbejde i årenes løb, også tak til
     Susanne på kontoret for hjælpen

[G-forsaml.] [Ref 2021] [Ref 2020] [Ref 2019] [Referat 2018] [Beretning] [Referat 2017] [Referat 2016] [Ref 2015] [Ref 2014] [Ref 2013] [Ref 2012]