Horsens Golfklub - Senior Section
Golflogony1

Til Horsens Golfklub

Hjælp

golf_player

Vejret - MSN

Vejret - DMI

Vejret - TV2

Norske

Se banen

keyvisual_1
keyvisual_3
keyvisual_2

Referat fra generalforsamling i Seniorsection onsdag, den 25. oktober 2017

Velkomst ved formanden.

A.  Valg af dirigent.

Ernst Sejerø Nielsen valgt som dirigent.

B.  Formandens beretning

Der var stor tilfredshed blandt medlemmerne med oplysningen om, at der vil blive mulighed for spil på 9 huller for de medlemmer, der ikke  længere er i stand til at klare 18 huller, samt at der ikke er nogen forpligtelse eller forventning om udgifter for en spiller, der evt. laver hole-in-one. I øvrigt ingen kommentarer til formandens beretning.

C.  Forelæggelse og godkendelse af regnskab

Regnskabet godkendt, i øvrigt ingen kommentarer.

D.  Fastsættelse af kontingent for 2018 jfr. vedtægternes  § 3

Kontingentet blev foreslået uændret 350 kroner, vedtaget af medlemmerne

E.  Valg af bestyrelse

Oda Petersen og Svend Mikkelsen genvalgt.

Annette Kristensen nyvalgt til bestyrelsen.

F.  Valg af revisor og revisorsuppleant

Forespørgsel til Poul Iwers Jensen om at fortsætte som revisor, ønsker at stoppe her med.

Søren Krause valgt til revisor og Vagn Kvistgaard Toft valgt til revisorsuppleant.

G.  Forslag fra medlemmerne

Ingen indkomne forslag,

H.  Eventuelt

Forespørgsel fra Oda om evt. forud-betaling af greenfee ved udenbys matcher. Ernst oplyser, at det vil være et problem, da det i så fald vil indgå i golfklubbens regnskab. John Porsgaard foreslog, at betalingen kunne ske via Mobile Pay.

Lars Fisker gjorde opmærksom på det meget generende i, at der var andre selskaber i restauranten samtidig med generalforsamlingen, og der var store vanskeligheder med at høre, hvad der foregik. Bestyrelsen vil tage spørgsmålet op med caféen.

Mht. kassebeholdningen foreslog Arne Bank Lauridsen, at bestyrelsen kunne købe et par gode flasker rødvin for at bruge lidt af overskuddet.

Ref. Lise Nielsen

[G-forsaml.] [Ref 2021] [Ref 2020] [Ref 2019] [Referat 2018] [Referat 2017] [Beretning 2017] [Referat 2016] [Ref 2015] [Ref 2014] [Ref 2013] [Ref 2012]