Horsens Golfklub - Senior Section
Golflogony1

Til Horsens Golfklub

Hjælp

golf_player

Vejret - MSN

Vejret - DMI

Vejret - TV2

Norske

Se banen

keyvisual_1
keyvisual_3
keyvisual_2

Referat fra Generalforsamling 2016

Referat fra ordinær generalforsamling i Senior Section, onsdag den 26. oktober 2016

Jens Sørensen bød velkommen.

A. Valg af dirigent.

Ernst Sejerø Nielsen blev valgt som dirigent, takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen var sket rettidigt.

B. Formandens beretning.

Ingen kommentarer (beretningen bliver skrevet særskilt af Jens Sørensen).

C. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.

Oda Petersen fremlagde regnskabet, som var revideret og godkendt af revisor Poul Iwers Jensen. Et ret stort overskud vil blive brugt på spisning til generalforsamlingen samt julematchen.

D. Fastsættelse af kontingent for 2017 jfr. vedtægternes § 3.

Kontingentet for 2017 vil fortsat være 350 kr., ingen indvendinger hertil.

E. Valg af bestyrelse.

Ole Sørensen foreslået valgt til bestyrelsen - vedtaget.

F. Valg af suppleant.

Povl Thomsen foreslået valgt som suppleant - vedtaget.

G. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Poul Iwers Jensen og Søren Krause foreslået valgt som hhv. revisor og revisor suppleant - vedtaget.

H. Forslag fra medlemmerne.

Ingen indkomne forslag.

I. Eventuelt.

Forespørgsel fra Dorthe Rasmussen vedr. opdeling af spillere efter handicap ved turneringerne: Denne procedure fortsætter i 2017

Forespørgsel fra Paul Høj om at arrangere andre former for spil end den vanlige matchform, dette vil blive taget op i 2017

Fødselsdagsturneringen flyttes til april (klubbens fødselsdag er 27. april)

Forslag fra Ella Laursen om at udskrive en konkurrence blandt medlemmerne for evt. at finde et nyt "kampråb" for senior section.

 

Som afslutning takkede dirigenten for god ro og orden.

Jens Sørensen takkede bestyrelsen for godt samarbejde.

Henry Frisk takkede Jens Sørensen for de fire års arbejde som formand, Jens Friis for musik til arrangementerne samt Poul Iwers Jensen for arbejdet som revisor.

Povl Thomsen blev budt velkommen som suppleant.

[G-forsaml.] [Ref 2021] [Ref 2020] [Ref 2019] [Referat 2018] [Referat 2017] [Referat 2016] [Beretning 2016] [Ref 2015] [Ref 2014] [Ref 2013] [Ref 2012]