Horsens Golfklub - Senior Section
Golflogony1

Til Horsens Golfklub

Hjælp

golf_player

Vejret - MSN

Vejret - DMI

Vejret - TV2

Norske

Se banen

keyvisual_1
keyvisual_3
keyvisual_2

Referat fra generalforsamling i Senior Section
Onsdag den 20. oktober 2021

A  Ernst Sejerøe Nielsen blev valgt som dirigent.
Konstaterer at formalia i den forbindelse er overholdt.

B  Formanden Povl Thomsen fremlagde derefter beretning om året, som var gået. Indledte med at konstatere, at der ikke blev afholdt generalforsamling sidste år, pga coronarestriktioner, dette blev godkendt. Selve beretningen vil jeg ikke omtale, da den findes på nettet.

C  Regnskabet blev fremlagt af Tonnie M Søgaard og blev godkendt uden bemærkninger.

D  Ændring af vedtægter. Povl Thomsen orienterede om begrundelsen for forslaget og herefter vedtog

Generalforsamlingen følgende tekst som pkt. 17 i vedtægterne. Dette punkt lyder således.
Foreningen tegnes af formand og kasserer eller samlede bestyrelse.

E  Fastsættelse af kontingent. Uændret 350 kr. pr. år

 F  Valg af bestyrelse.

Povl Thomsen valgt for 1 år
Knud Erik Rasmussen valgt for 1 år
Preben Rasmussen valgt for 1 år
Palle Porsgaard valgt for 2 år
Tonnie Søgaard valgt for 2 år
Merete Agger valgt for 2 år

G  Valg af suppleant . Bjarne Nørgaard for 2 år

H  Søren Krause genvalgt og som suppleant Jens Sørensen

I  Der er ikke kommet forslag fra medlemmerne.

J  Under eventuel spurgte Gantzhorn til procedurerne vedrørende ændring af vedtægter, og fik svar på dette. Jens Skovgaard bemærkede, at han synes, at Horsens Folkeblad var blevet dårlig omtalt i forbindelse med aftalt sponsormatch, som gik i vasken. Preben Rasmussen forklarede hændelsesforløbet.Poul Høj spurgte, om vi havde specielle arrangementer i forbindelse med Horsens Golfklubs 60 års jubilærum, det har vi ikke.

Horsens d 20.10,2021
Therkel Bisgaard

- oOo -

Ad pkt. D skal oplyses, at generalforsamlingen vedtog følgende ordlyd:

Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening eller den samlede bestyrelse.

En rettelse til referatet bliver behandlet på næste bestyrelsesmøde.

[G-forsaml.] [Ref 2021] [Beretning] [Ref 2020] [Ref 2019] [Referat 2018] [Referat 2017] [Referat 2016] [Ref 2015] [Ref 2014] [Ref 2013] [Ref 2012]