Horsens Golfklub - Senior Section
Golflogony1

Til Horsens Golfklub

Hjælp

golf_player

Vejret - MSN

Vejret - DMI

Vejret - TV2

Norske

Se banen

keyvisual_1
keyvisual_3
keyvisual_2

Referat fra generalforsamling i Senior Section onsdag den 23. oktober 2019.

 ad dagsorden:

A. Valg af dirigent.
E
rnst blev valgt.

B. Formandens beretning.
Formandens beretning foreligger skriftlig i Dropbox og på hjemmesiden.
Der er frafald i sponsorer og dirigenten opfordrede medlemmerne til at forsøge at finde nye og meddele det til bestyrelsen.
Ingen bemærkninger i øvrigt til beretningen.

C. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
Oda forelagde regnskabet, der foreligger skriftlig i Dropbox. Regnskabet godkendt.

D Fastsættelse af kontingent for 2019 jf. vedtægternes §3
Oda foreslog på bestyrelsens vegne uændret kontingent på 350 kr. Vedtaget.

E. Valg af bestyrelse.

 På valg Svend Mikkelsen   (ønsker ikke genvalg)

  Oda Petersen   (ønsker ikke genvalg)

  Annette Kristensen (ønsker ikke genvalg)

Bestyrelsen foreslog nyvalg af Palle Porsgaard, Gunnar Fogh og Therkel Bisgaard, som alle blev valgt med akklamation - for en 2 årig periode.

Gunnar Fogh var før valget suppleant og derfor skal der vælges en ny suppleant. Vagn Kvistgaard Toft blev foreslået af bestyrelsen og valgt for en 2 årig perioden.

F. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Sørens Krause genvalgt med akklamation.
Ole Sørensen nyvalgt som revisorsuppleant.

G. Forslag fra medlemmer skal indleveres til formanden senest den 16.                        oktober 2019.
Forslag fra bestyrelsen om revision af vedtægterne, hvor der i stk. 6, 7, 12 og 16 ændres fra »match« til »turnering«. Vedtaget med akklamation.
De nye vedtægter findes på hjemmesiden.

H. Eventuelt.
Knud Møller Nielsen efterlyste medlemmer, der kun vil spille 9 huller, som havde været et tilbud hele 2019, men ingen havde gjort brug af det.
Knud-Erik lovede på turneringsledernes vegne at overveje dette.

Horsens, den 23. oktober 2019
Ernst Sejerøe Nielsen, dirigent

[G-forsaml.] [Ref 2021] [Ref 2020] [Ref 2019] [Beretning] [Referat 2018] [Referat 2017] [Referat 2016] [Ref 2015] [Ref 2014] [Ref 2013] [Ref 2012]