Horsens Golfklub - Senior Section
Golflogony1

Til Horsens Golfklub

Hjælp

golf_player

Vejret - MSN

Vejret - DMI

Vejret - TV2

Norske

Se banen

keyvisual_1
keyvisual_3
keyvisual_2

BERETNING TIL GENERALFORSAMLING I SENIOR SECTION

DEN 25. OKTOBER 2017

Endnu et golf-år lakker mod enden. De fleste af os vil sikkert huske 2017 som det år, hvor vi i starten af året måtte trækkes med rimfrost og i slutningen af året med lukkede huller på grund af vand på banen. Det der ligger derimellem kan så huskes som en middelmådig sommer. Men vi har trods alt haft mange gode matcher.

Vi har igen i år spillet 26 turneringer hvoraf 10 har været sponsorturneringer. Vi har haft en rigtig god tilslutning til de fleste turneringer. Vi har i gennemsnit har været over 70 deltagere hvilket jeg synes er rigtig godt når vi tager vejret i betragtning. De fleste matcher har som tidligere været afviklet som stableford, men i foråret forsøgte vi med en Mexican scramble match og med de positive tilbagemeldinger vi har fået fra de, som deltog, vil det blive gentaget i 2018.

Ud af de 26 matcher vi har spillet er de 10 som nævnt sponsormatcher. Og vi er meget glade for, at vore sponsorer har givet tilsagn om, at de ønsker at fortsætte også i 2018. Og for at synliggøre hvem der er sponsor i klubben, har lavet en oversigt som hænger på opslagstavlen i forhallen.

Men for at fastholde vore sponsorer, er det vigtigt, vi i videst muligt omfang støtter dem, lige som de støtter os. Så en stor tak til alle vore sponsorer. (nævn Cafeen og Graham)

Vi har i år spillet 5 venskabsturneringer mod tidligere 6. Grunden til, at det i år kun er 5 er at samarbejdet med Odder ophørte, da de som det blev nævnt sidste år ikke ønskede at spille mod os hvert år.  Ud af de fem venskabsturneringer har vi vundet de fire. Det var kun Himmelbjerget der på deres hjemmebane vandt med et enkelt point. Det betyder, at vi i år har vendt den kedelige statistik med, at vi kun har kunnet vinde på hjemmebane. Vi har i år vundet to turneringer på udebane. Det kan vi da godt være stolte af.

Vi har i 2017 afholdt 2 golfture.

Ture der som sædvanlig har været godt tilrettelagt og som der også i år har været stor tilslutning til.
Første tur blev arrangeret af Mona med 51 deltagere til Skærbæk Mølle Golfklub den 14.-15. juni og med overnatning på Bechs Hotel i Tarm.
Den anden tur blev arrangeret af Ib med 54 deltagere til Lemvig Golfklub den 13.-14. september og med overnatning på Hotel Nørre-Vinkel.  Begge ture var tilrettelagt rigtig godt selv om der var et par skønheds-pletter, som hverken Mona og Ib kan lastes for. Der var et gevaldigt svigt fra Bechs Hotel i Tarm, der havde overbooket, så nogle medlemmer måtte indkvarteres i Ølgod og på golfbanen i Lemvig løb vi ind i årets regnbyge. Alligevel er det ture vi kun kan være fuld ud tilfredse med. Og fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til både Mona og Ib for det store arbejde de har lagt i planlægningen og gennemførelsen af disse ture. Og vi er glade for, at de har tilkendegivet, at de også i 2018 vil stå som arrangører to golfture efter deres valg

Rejsekontoen

Der er på rejsekontoen opsamlet et beløb fra turene i år samt fra de to ture i 2016. Det er ikke meningen at turene skal give overskud men blot hvile i sig selv. Så det opsamlede overskud vil blive brugt til ekstra præmier i forbindelse med golf turene i 2018.

Vi lavede i starten af året et nyt tiltag for at få nye medlemmer i Senior Section idet vi rundsendte en indbydelse til medlemmerne i Horsens Golfklub om at melde sig ind i Senior Section. Og vi har i år budt velkommen til 25 nye medlemmer, så vi nu er oppe 128 heraf 2 æresmedlemmer. Vi tror på at det store antal nye medlemmer til dels kan skyldes denne indbydelse.  Så det er besluttet at vi også til næste år vil gøre det samme.

Vi bliver ikke yngre og vi får flere skavanker og dermed sværere ved at gå 18 huller og for at tilgodese og også fastholde de af vores medlemmer, som ikke længere er i stand til at gå 18 huller, vil det næste år være muligt at melde sig til kun at spille 9 huller til vore matcher. Det bliver så med start på hul 10. Så kan de der ikke længere kan gå en hel runde stadig være aktive i Senior. Jeg håber det er et tiltag, som vil blive taget godt imod.

Vi har også haft de positive briller på og har drøftet de konsekvenser det kan få for den enkelte, hvis der bliver lavet HOLE IN ONE under én af vore matcher.  Vi opfordrer fra bestyrelsens side til, at man ikke skal føle sig forpligtet til at give drinks til alle i den anledning og derved påføre sig en relativ stor udgift. MAN KAN GODT TILLADE SIG ALENE AT GLÆDE SIG OVER PRÆSTATIONEN.

Vi skal også huske, at vi fra og med næste onsdag går over til at spille vintergolf på par-3 banen, efter de samme principper som tidligere år, hvor vi selv udskriver scorekort hvorefter Tove Høstrup kl. 9,30 sætter holdene.

Der skal til slut lyde en stor tak til bestyrelsen, for det store arbejde i har ydet og for det gode samarbejde der har været i det år, der er gået.

Og der skal lyde en særlig tak til Ernst Sejerø Nielsen for den store arbejdsindsats du som webmaster yder med at holde styr på hjemmeside, turneringsopsætning og alt det vi i bestyrelsen hen ad vejen beder om din hjælp til. Det er af meget stor værdi både for os i bestyrelsen og for klubben.

Der skal også lyde en stor tak til jer medlemmer for jeres positive opbakning omkring bestyrelsens arbejde – herunder specielt turneringsledernes – og tak for det store fremmøde i dag.

Jeg har så kun at sige på gensyn den 15. november til juleturneringen, hvor jeg håber at se rigtig mange.

Tak.

Ole Sørensen

[Referat 2017] [Beretning 2017]