Horsens Golfklub - Senior Section
Golflogony1

Til Horsens Golfklub

Hjælp

golf_player

Vejret - MSN

Vejret - DMI

Vejret - TV2

Norske

Se banen

keyvisual_1
keyvisual_3
keyvisual_2

  Senior Section

FORMANDENS BERETNING 2021
TIL GENERALFORSAMLINGEN I SENIOR SECTION

 Året, der er gået.

Året begyndte som det forrige sluttede – i Coronaens tegn. Vi fortsatte med at leve med restriktioner.

Kaffemødet den 31. marts blev aflyst.

Sponsorturneringer blev udskudt og venskabsturneringer aflyst.

Man må sige, at vores turneringsledelse har virkelig været udfordret, men klaret det fint!

Der har så at sige været tale om en løbende tilpasning.

Stor tak for en vellykket indsats.

Heldigvis er der tale om en udendørssport, så vi har kunnet leve med restriktionerne, og – endelig - i juni måned kom vi i gang.

Medlemstal

Vi er nu 115 medlemmer i Senior Section mod 116 på samme tid sidste år.

Ikke nogen stor ændring, men det dækker over et frafald på 20 medlemmer og en tilgang på 18 nye medlemmer og et tidligere medlem.

Med den voksne medlemskreds, vi udgør, og i lyset af udfordringerne fra COVID-19 - og vores aldersgruppes særlige sårbarhed - så synes jeg, at det er et fint medlemstal.

Når det er sagt, så er det naturligvis trist, når medlemmer af den ene eller anden grund forlader Senior Section, men dejligt, når de igen får lyst til at deltage.

Golfbanen

Det har været en fornøjelse at spille på banen, den har stået så flot. Jeg tror ikke, at den nogensinde har stået flottere!

Stor ros til vores chefgreenkeeper Kim Johnsen og hans team!

Hvad har vi så nået i år?

Ud over, at vi har hygget os med vores egne turneringer – og på egen ”grund”?

I år er det blevet til en tur til Nordjylland, forestået at Preben Rasmussen.

43 golfere deltog i en særdeles vellykket tur både sportsligt og socialt.

Der skal lyde en kæmpestor tak til Preben Rasmussen. Man er ikke i tvivl om, at det er en solid indsats der har ført til det vellykkede resultat!

Vi kunne godt have været flere! (det var en opfordring).

Vi følger nu turneringsplanen, og tilbage har vi nu kun vores juleturnering den 10. november.

Det plejer at være særdeles hyggeligt!

Julemanden kommer også!

Sponsorer

I år har vores sponsorer været:

Amalielund Mad v/Henrik og Pernille

Proshoppen v/Else og Graham Oakley

Aunsbjerg.com

John Jensen VVS

Malerfirma Michael Rosenberg

Malerfirma Unopaint

Hugo – blomster-tøj-brugskunst

Vi havde en aftale med Horsens Folkeblad, en aftale, der blev bekræftet en uges tid inden sponsormatch. Men desværre dukkede der ikke nogen repræsentant fra Horsens Folkeblad op, så det blev en sponsor turnering uden sponsor.

Igen ros til turneringslederne, det ”bare” tilpassede.

 

Vi har fastholdt vores sponsorer, men på grund af COVID-19 restriktioner har det været nødvendigt at ”skubbe” sponsorturneringer til senere på året.

Og endelig, husk at handle hos vores sponsorer, så de synes, at de får noget for deres sponsorat.

Sponsorfirmanavne fremgår også af opslagstavlen i møderummet i forhallen.

Vores samvær

Overordnet har det igen i år har det været en fornøjelse at deltage i golfspillet.

 

Vi har dog været plaget en del af dræningsarbejder, men vi ved jo godt, at det et til vores eget bedste - og lever med det.

Ellers må vi jo konkludere, at vores chefgreenkeeper Kim og han stab igen i år har ydet en stor og værdifuld indsats for en fin og spilbar golfbane.

 

Banen har været særdeles fin og humøret har været højt, og det har naturligvis medvirket til et dejligt samvær. Jeg kan ikke understrege nok, at det i sidste ende skyldes de mange dejlige mennesker, der har deltaget – nemlig jer!

En særlig tak skal dog lyde til vores turneringsledere. De har i høj grad været med til at skabe forudsætningerne for, at vi kunnet hygge os.

Det er ligesom med et isbjerg – I ved, at man kun ser en lille del af isbjerget! Vi ser det synlige resultat – vi ser ikke den store indsats, turneringslederne har ydet, uden at vi har mærket noget til det.

Resultatet af deres indsats har været helt i top. Tusind tak for det!

Vintergolf

Husk, at vi fra og med næste onsdag går over til at spille vintergolf på Par-3 banen efter samme principper, som de tidligere år, hvor vi selv udskriver vores scorekort og lægger dem på bordet i forhallen. Her kan en af deltagerne sætte holdene, hvorefter vi slår ud kl. 9.30. Efter golfspillet, motionen og den friske luft, kan de, der har lyst til det, jo slutte af med en kop varm kakao, kaffe eller lignende. Det er helt uforpligtende - og uden præmier.

De, som vælger at spille på den store bane - så længe den er åben – hvis den er åben! - skal derimod booke tid i Golfbox.dk, da Senior Section alene får Par-3 banen reserveret – og der er reserveret alle onsdage indtil april 2022

Hjemmeside m.m.

Hvis man er i tvivl om noget vedrørende Senior Section, så tjek ind på vores hjemmeside SeniorSection.dk. Her kan man stort set se alt, herunder også noget om vintergolf.

En stor tak til dig Ernst for det kæmpe arbejde, der bliver udført som webmaster, og fordi du altid beredvilligt hjælper, når vi har behov.

Bestyrelsen

Det gode samarbejde i bestyrelsen er fortsat - og jeg vil gerne takke for den gode arbejdsindsats, bestyrelsens medlemmer har lagt for dagen.

I god tid inden generalforsamlingen i 2020 meddelte Vagn Kvistgaard Toft, at han ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen, hvorfor der skulle vælges nyt medlem til bestyrelsen samt en suppleant.

Generalforsamlingen i 2020 kunne på grund af COVID-19 restriktioner omkring forsamlingsstørrelse ikke afvikles, så gode råd var dyre.

Heldigvis tilbød Tonnie Søgaard at træde ind som kasserer, hvilket en enig bestyrelse tog imod med kyshånd, så Tonnie blev ”udnævnt” til fungerende kasserer indtil

generalforsamling kunne blive afholdt.

En STOR tak til Tonnie for godt udført arbejde!

I en dynamisk forening sker der altid ændringer, så i dette år er heller ikke nogen undtagelse.

Therkel Bisgaard har beklagelig vis valgt at udtræde af bestyrelsen. Therkel har fungeret som referent. Ikke nødvendigvis det mest krævende job, men Therkel har løst opgaven på en særdeles tilfredsstillende måde, hvor der har været fokus på en hurtig og præcis tilbagemelding. Herudover har Therkel - pro aktivt - vist et stort engagement i bestyrelsens arbejde.

Stor tak til Therkel for indsatsen!

Samarbejde i øvrigt

Vi husker lige vores sponsorer, der er med til at gøre det lidt mere festligt at deltage i turneringerne.

På tæt hold vil jeg dog fremhæve og takke for det gode samarbejde med Proshoppen v/ Else og Graham Oakley og Amalielund v/Henrik og Pernille.

Det har vi alle nydt godt af!

En særlig tak til kontoret ved Susanne og Karsten, som i hele året har været en stor hjælp til gennemførelse af turneringer. Altid imødekommende! Altid behjælpelig! Tusind tak for en gennemført og helhjertet indsats.

Povl Thomsen, 20. oktober 2021

[Ref 2021] [Beretning]