Horsens Golfklub - Senior Section
Golflogony1

Til Horsens Golfklub

Hjælp

golf_player

Vejret - MSN

Vejret - DMI

Vejret - TV2

Norske

Se banen

keyvisual_1
keyvisual_3
keyvisual_2

FORMANDSBERETNING TIL GENERALFORSAMLING I SENIOR SECTION
DEN 24. OKTOBER 2018

Når man ikke ved hvad man skal tale om, kan man jo altid tale om vejret og 2018 vil gå over i historien som det varmeste og mest tørre golfår vi har oplevet og det var tæt på, at det kunne tage livet af golfbanen, men samtidig havde vi fornøjelsen af at kunne slå meget længere end normalt. Men sådanne glæder varer jo ikke evigt og heldigvis er banen næsten kommet tilbage til vanlig standard og så er det jo lidt sjovere at spille golf.

Ud over glæden ved det gode sommervejr, glæder jeg mig også over at vi igennem året har været rigtig mange tilmeldt til vores turneringer. Vi har spillet 21 turneringer hvoraf 9 har været sponsorturneringer og vi har i gennemsnit været 75 deltager. Indtil sommerferien lå gennemsnittet oppe på 81 hvilket ser ud til at være rekord i klubben. Her kan vejret godt have spillet en rolle.

Vi har spillet 4 venskabsturneringer. Vi spillede ude mod Juelsminde og Hedensted og hjemme mod Himmelbjerget og Skanderborg. Vores udekampe gik ikke så godt. Og vi måtte se os slået af både Juelsminde og Hedensted, men vi kan så glæde os over, at vi på hjemmebanen var urørlige mod Himmelbjerget og Skanderborg.

Grunden til, at vi kun har spillet 4 venskabsturneringer når vi nu har 5 venskabs-klubber skyldes, at Stensballegård ikke kunne få det til at passe ind i deres kalender i 2018 -- men vi kan glæde os over, at samarbejdet fortsætter, og datoen for 2019 er fastsat til den 8. maj hvor vi spiller hjemme mod Stensballegård.
Godt at problemerne kunne løses.

Vi har haft nogle rigtig gode venskabsturneringer men det kniber en smule med tilslutningen specielt til de matchere vi spiller ude, og det er lidt ærgerligt, at vi ikke kan slille med fuldt hold. Så jeg vil gerne opfordre til, at i overvejer en ekstra gang om ikke det er muligt at deltage, det er lidt sjovere når vi stiller med fuldt hold. Også for den klub vi gæster.

Som nævnt tidligere har vi spillet 9 sponsorturneringer mod tidligere 10 idet vi i år har mistet TWINNBYG som har måttet lukke. Vi er meget taknemmelige for den støtte vi får fra dem i form af præmier til vore sponsorturneringer --  så derfor er det også vigtigt, at vi alle i så vidt muligt også støtter dem ligesom de støtter os. Og der skal fra bestyrelsen lyde en stor tak til alle vore sponsorer.

Vi er så i den heldige situation, at vi i dag har fået en ny turneringssponsor nemlig Realmæglerne i Brædstrup v/Christian Knudsen og Stiig Sondaj Sørensen, der har givet tilsagn om at være sponsor fra årsskiftet. Stor tak for det.

Mona og Ib har som sædvanlig arrangeret nogle fortræffelige golfture og vi har i år været afsted to gange.

På første tur den 13-14 juni var  vi 55 tilmeldte og vi spillede to dage i Vejen Golfklub og med overnatning på Hovborg Kro. Det er min opfattelse, at alle var meget tilfredse både med golfbanen og opholdet med spisning på Hovborg Kro. En rigtig god golftur

Den 29-30 august gik turen til Åbenrå Golfklub og med overnatning på Slukefter Kro, 69 havde tilmeldt sig men desværre havde vi frafald på grund af sygdom. På Sluk-efter havde vi et super godt ophold med dejlig mad og øl og vin ad libitum. Det var rigtig godt men det ser ud til at årets sidste tur -   som det også skete sidste år  - ikke skal forløbe uden indblanding fra oven. For igen i år løb vi ind i et rigtigt møgvejr, der gjorde, at flere fik nok og ikke gennemførte ligesom nogle kørte hjem før tiden. Det var en skam og det ødelagde lidt af turen, og gav en lidt mat stemning ved præmieoverrækkelsen. Men jeg kender ikke rigtig nogen, der er herre over vejret, så det må vi jo leve med.

Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til Mona og til Ib, for det store arbejde I har lagt i planlægningen og gennemførelsen af efterhånden mange golfture til forskellige baner med ophold på forskellige kroer, hoteller og herregårde.                   I har begge besluttet, at nu er det slut og det må vi jo respektere, men vi er taknemmelige for den store indsats i har ydet til gavn for Senior Section gennem årene.

Det har helt sikkert været et spændende og udfordrende arbejde at sende så mange GAMLE GOLFSPILLERE afsted på disse ture og måske er det derfor, at det ikke har været så svært af finde to nye rejsearrangører. Og jeg vil gerne byde velkommen til Preben Rasmussen og Henry Frisk, der sammen har tilbudt at arrangere golfture i 2019 og forhåbentlig mange år frem.

Velkommen og god arbejdslyst til jer begge.

Vi startede i år et forsøg med tilmelding til kun at gå 9 huller, for de, som ikke længe-re kan gå en hel runde men som stadig ønsker at være aktive i Senior Section.

Tilslutningen hertil har ikke været overvældende, men vi har besluttet at lade mulig-heden stå åben også i 2019, så hvis nogen ikke kan klare 18 huller, skal man ikke af den grund stoppe med at spille i Senior Section men blot skrive på tilmeldingen, at man skal gå 9 huller. Så starter man ud på hul 10 efter anvisning fra turneringslederen.Det kræver naturligvis, at der er mindst to.

Medlemsudviklingen har igen i år været god og vi har også i år henvendt os til seniormedlemmerne i Horsens Golfklub og tilbudt et medlemsskab i Senior Section. Vi har fået 19 nye medlemmer men har også måttet  sige farvel til 17 gamle medlemmer, som ikke længere kunne gå en golfrunde eller ikke ønskede af være medlem i Senior Section. Her ved afslutning af golfåret 2018 er vi oppe 130 medlemmer heraf 2 æresmedlemmer.

Skulle der være en blandt os i dag, som kender een, der opfylder betingelserne for at være medlem hos - det vil jo sige er fyldt 60 og har et handicap på max 45 så tag vedkommende med, så skal vi nok tage godt imod.

På grund af persondataloven, som vi jo alle har hørt om fra forskellige sider bl.a. med skrivelse fra Horsens Golfklub, har vi været nødt til at fjerne vores medlemsliste fra Senior Sections hjemmeside, da den indeholder oplysninger, der ikke må være frit tilgængelige. Så det er grunden til, at den ikke længere kan ses på hjemmesiden.

Så er der de nye golfregler, som træder i kraft pr. 1. januar. Golfklubben har arrangeret to aftener med regelgennmegang den 20. og 27. november. Begge aftener er desværre overtegnede. Da det jo er meget omfattende regelændringer, der er tale om, er det vigtigt, at vi kender dem. Jeg ved endnu ikke, om der bliver arrangeret flere aftener i Golfklubben, hvilket jeg meget håber der gør. Men hvis vi skønner, der er behov for det,  vil vi  arbejde hen mod at lave en gennemgang i forbindelse med kaffemødet, til foråret.

Vi skal også huske, at vi fra og med næste onsdag går over til at spille vintergolf på par-3 banen, efter samme principper som tidligere år, hvor vi selv udskriver vores scorekort og lægger det på bordet i forhallen. Her vil Tove Høstrup forhåbentlig som hun tidligere har gjort sætter holdene, hvorefter vi slår ud kl. 9.30 og hygger efter en god runde golf - helt uforpligtende og uden præmier.

De, som vælger at spille på den store bane, så længe den er åben, skal derimod selv booke tid i Golfbox, da Senior Section alene får par-3 banen lukket.

Og tak til Ernst for det kæmpe arbejde du udfører som webmaster og fordi du altid beredvilligt hjælper når vi har behov.

Endelig vil jeg gerne takke den øvrige bestyrelse for det uanmindeligt gode samarbejde vi haft og for den store arbejdsindsats I har ydet. Tak for det.

Til slut har jeg kun at sige tak til alle jer, der er mødt frem i dag og på gensyn til juleturneringen den 14. november - hvor vi igen i år spiller TEXAS SCRAMBLE og hygger os med gløgg og julesmåkager. Jeg håber at se rigtig mange af jer.

Tak

Udenfor min beretning vil jeg gerne takke Susanne i sekretariatet fordi du altid er venlig og imødekommende og altid er klar til at hjælpe,  når vi har brug det.
Det er en stor hjælp for alle i Senior Section og specielt for turneringslederne, der
ofte må trække på dig.
Vi vil gerne kvittere med et par flasker vin. Tak for hjælpen.

[Referat 2018] [Beretning]