Horsens Golfklub - Senior Section
Golflogony1

Til Horsens Golfklub

Hjælp

golf_player

Vejret - MSN

Vejret - DMI

Vejret - TV2

Norske

Se banen

keyvisual_1
keyvisual_3
keyvisual_2

Beretning til generalforsamlingen i Senior Section, onsdag den 28. oktober 2015.

Gorfåret 2015 er ved at slutte. Vi mangler kun juleturneringen den 11. november, året har budt på de sædvanlige turneringer, i alt når vi op på 30 turneringer i sommerens løb.

Vi har venskabsklubber med alle dem der er med i fritspilsordningen, og det er rart, at vi er fri for, at angive vores fritspilsnr., når vi spiller på udebane med dem. Plus Stensballegaard Golfklub.

Vi har også haft god fremmøde af vores medlemmer til turneringerne, dog har der været færre her i efteråret, jeg tror meget af det skylles den megen regn, vi har haft.

Vi har gennemført alle de turneringer, der har været planlagt og det syntes jeg er flot klaret.

Vi har haft 6 venskabsturneringer, de 2 har været hjemme og 4 på udebane. Vinderne blev hjemmebaneklubberne. Så næste år har vi gode muligheder, med 4 hjemmebane turneringer.

Vi har ingen pokal med Stensballegaard og Himmelbjerget.

Vi har haft 8 sponsorturneringer. Det er 2 mere end i 2014. Vi har fået Malerfirme Michael Rosenberg og Jysk Kloakrenovering. Vi har derudover fået paraplyer og bolde fra Michelin Dæk.

Det ser også godt ud for 2016, vi har da fået tilsagn fra Twin Byg.

Jeg håber, I er gode til at benytte vores sponsorer, det skylder vi dem, for at de vil fortsætte som sponsorer hos os.

Tak til sponsorer - en specielt tak til dem her i huset: Graham og Amalienlund Mad.

Der var planlagt 2 ture i sæsonen:

Den 10. og 11. juni til Løgstør Golfklub, med 41 deltagere. Tak til Mona for planlægning mv.

Den 19. og 20. august til Brundtland Golfklub, med 25 deltagere. Tak endnu engang til Mona, for det store arbejde, der er med, at planlægge disse ture og deltage i dem.

Efter den tilbagemelding vi har fået, var det 2 gode ture, har I bemærkninger til dem, hører vi gerne nærmere, under drøftelsen af beretningen!

Tilmeldingen til Golfbox, er vi ved at være fortrolige med, og vi ser gerne 100% her.

Dog kan en tilmelding foretages pr. telefon og afbud ligeledes den vej.

Vi har budt velkommen til 9 nye medlemmer. Hvor vi har været 119 medlemmer. Det er næsten det samme antal som året før, men der har været en større afgang, da vi året før var 135 medlemmer. Noget af forklaringen kan være, at der arbejdes efter pensionsalderen!

Til den nye sæson, kan I som medlemmer være ambassadører for nye medlemmer, og som I ved, fremgår turneringsplanen og kontonr. og fremgangsmåde ved kontingentbetaling på vores hjemmeside:

www.seniorsection.dk

Jeg vil opfordre Jer til at kigge til den, da alle vores nyheder kommer her.

Har I fået ændret telefonnr. eller mailadresse, må I gerne sende dem til vores sekretær.

Bestyrelsen er også på hjemmesiden.

Ture i 2016:

Bestyrelsen arbejder på en Tysklandstur den 15-17 juni og en tur indenlands den 14-15 september.

Mona og Ib vil senere komme ind på dem.

25 års - jubilæet den 27. april 2015, som blev afholdt den 4. juli.

Vi havde en 9 huls turnering om formiddagen i det mest prakfulde vejr, måske det bedste hele sommeren.

Jubilæumsfesten blev så afholdt om aftenen, hvor vi godt kunne have været flere af jer medlemmer, men vi var 49 deltagere, og jeg syntes, vi havde en dejlig fest.

Vi har valgt et nyt æresmedlem: Kirsten Løvbjerg tillykke endnu engang Kirsten.

Endnu en stor tak til Paul Høj og bestyrelsen for det arbejde, der blev lagt i denne jubilæumsfest.

Der blev lavet et jubilæumsskrift, som de fleste af Jer har fået, og dem som mangler, kan få et eksemplar i dag, og dem som ikke er her, kan selvfølgelig få det senere. Der er trykket 100 stk. som har kostet 7.500 kr. og vi har i Senior Section fået 3.000 kr. i tilskud til det af Horsens Golfklub, så tak for det gode bidrag.

Tak endnu engang til Paul Høj for det store arbejde, du har lagt i vores 25 års jubilæumsskrift.

Jubilæumsfesten og -skriftet har kostet foreningen godt 15.000 kr. Fortæringen har så været tilsvarende mindre. Så regnskabet næsten er i balance. Karen vil senere kommer ind på det.

Vintergolfen på par 3 banen, vil komme til at fremgå af vores hjemmeside.

Jeg vil slutte med, at takke bestyrelsen, for et godt samarbejde i årets løb.

En særlig tak til Karen Bechmann, Mona Jensen, Ib Jul Hansen og Jørgen Christensen, som har valgt at udtræde af bestyrelsen, men for nogles vedkommende, stadig står til rådighed, det skal I have tak for!

En særlig tak til vore weebmaster Ernst Sejrø for at holde styr på turneringsopsætning, hjemmesiden, turneringsplan mv.

Tak til Jer medlemmer, for Jeres gode fremmøde til vore turneringer, og for at møde så talrigt op til generalforsamlingen og bakke den største klub i klubben op, nemlig Senior Section.

Det er jo også for sjov vi spiller golf!

Vi ses til juleturneringen den 11. november og næste sæson med start den 30. marts 2016.

Tak til alle!
Jens Sørensen

[Ref 2015] [Beretning]